Naturhjerte - Din Indre Natur
 

ARTSKORTENE - DIN ALGEGUIDE

 Jeg ønsker å bringe menneskeheten nærmere naturens spisekammers 

Visjonen min, jeg vil lære folk til å bruke fjæra som det største spisekammeret.
Det er like naturlig å sanke tang og tare som det er å plukke blåbær.
Hente frem nedarvet og glemt kunnskap tilbake fra tidligere generasjoner.
 
Den største feilen jeg ser folk gjør er å raske med seg alt de ser og ødelegger for seg selv og andre

DENNE ALGEGUIDEN LÆRER DEG

 

  • Kjennetegnene på de vanligste algeartene, og hvor du kan finne den og når de egentlig blomstrer.
     
  • Bærekraftig sanking av de ulike artene.

  • Hvilke fordeler og næringsinnhold de ulike artene har.

  • Hvordan du kan bruke algene på ditt ville kjøkken, med flere gode forslag til hvordan du tilbereder de.
Ja, jeg vil kjøpe Algeguiden til 49kr!